Vissa belopp för elever vid fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2013. SKOLFS 2013:1
Skolverket

Vissa belopp för elever vid fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2013. SKOLFS 2013:1

7000

70 kr (exkl. moms)

Ingår i SKOLFS 2013:1-4. 12 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.