Vissa av Riksskattenämndens anvisningar och uttalanden på inkomsttaxeringsområdet, upphävande
Riksskatteverket

Vissa av Riksskattenämndens anvisningar och uttalanden på inkomsttaxeringsområdet, upphävande

2500

25 kr

Upphäver vissa av Riksskattenämndens anvisningar i skattefrågor från 1950- och 1960-talet.

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.
Produktdetaljer: