Vissa åtgärder för en effektivare och mer ändamålsenlig mark- och miljöprocess. Prop. 2016/17:95
Justitiedepartementet

Vissa åtgärder för en effektivare och mer ändamålsenlig mark- och miljöprocess. Prop. 2016/17:95

7600

76 kr (exkl. moms)

Förslag om vissa åtgärder för en effektivare och mer ändamålsenlig handläggning av mål och ärenden i mark- och miljöprocessen.Förslagen innebär att
  • prövningen i första instans av särskilda rättsmedel som gäller vissa kommunala beslut ska flyttas från Högsta domstolen till Mark- och miljööverdomstolen,
  • det ska regleras att Mark- och miljööverdomstolen är behörig att pröva särskilda rättsmedel som gäller de tidigare fastighetsdomstolarnas avgöranden, och
  • mark- och miljödomstolar och Mark- och miljööverdomstolen får i vissa fall förena mål eller ärenden som handläggs enligt ärendelagen till gemensam handläggning.