Vissa ändringar i läkemedelslagen. Prop. 2017/18:91
Socialdepartementet

Vissa ändringar i läkemedelslagen. Prop. 2017/18:91

10800

108 kr (exkl. moms)

Förslag att ta bort undantaget som ger möjlighet att ge försäljningstillstånd för antroposofiska medel.Sedan 1993 har det funnits ett undantag i läkemedelslagstiftningen som gjort det möjligt att ge särskilda försäljningstillstånd för antroposofiska medel. Detta utanför ordinarie processer för andra läkemedel och preparat hos Läkemedelsverket. Regeringen föreslår nu att läkemedelslagen ändras så att bestämmelsen tas bort.Förslaget innebär följdändringar i läkemedelslagen, lagen om receptregister, lagen om läkemedelsförmåner m.m., lagen om handel med läkemedel och lagen om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel.
Produktdetaljer: