Vissa ändringar i läkemedelslagen. Ds 2017:14
Socialdepartementet

Vissa ändringar i läkemedelslagen. Ds 2017:14

9500

95 kr (exkl. moms)

Förslag bland annat om att läkemedelslagen ska ändras genom att ta bort en bestämmelse i läkemedelslagen som innebär att tillstånd till försäljning av vissa antroposofiska medel får lämnas om det finns särskilda skäl.
Teckna stående order på Ds från Socialdepartementet!
Tryckt upplaga: