Vilka uppgifter som får omfattas av enskilds direktåtkomst, ändrade föreskrifter
Skatteverket

Vilka uppgifter som får omfattas av enskilds direktåtkomst, ändrade föreskrifter

3700

37 kr (exkl. moms)

Ändring av SKVFS 2004:1

Prenumerera på SKV Skatt