Vilka uppgifter i folkbokföringsdatabasen som får omfattas av enskilds direktåtkomst, föreskrifter
Skatteverket

Vilka uppgifter i folkbokföringsdatabasen som får omfattas av enskilds direktåtkomst, föreskrifter

3700

37 kr (exkl. moms)

Prenumerera på SKV Skatt