Video och arkiv
Riksarkivet

Video och arkiv

10500

105 kr (exkl. moms)

Videoupptagningar i såväl analogt som digitalt format kan förekomma i en myndighets verksamhet, t.ex. som en del i handläggningen av ärenden. Här redogörs för hanteringen av sådana upptagningar med utgångspunkt i gällande regelverk på arkivområdet.
Tryckt upplaga: