Vi som kämpade tillsammans så länge
  • Offentlig rätt
  • Socialrätt

Vi som kämpade tillsammans så länge

Roman

23000

230 kr (exkl. moms)

Vi som kämpade tillsammans så länge

Vi som kämpade tillsammans så länge

  • Utgivare: Ersta Sköndal högskola
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 202
  • Utgiven: 2013
  • ISBN/Best.nr: 978-913832623-7
  • Ämnen: Offentlig rätt, Socialrätt
  • Taggar:

Om publikationen

Peter är lektor i slaviska språk vid Stockholms universitet. Han blir uppsökt av en rysk kvinna, Katja, som är projektledare för ett familjestödsprojekt i Irkutsk men bosatt i Sverige. Det är romanens upptakt och utvecklar sig till en kärlekshistoria som dock skuggas av en dramatisk händelse under 1960-talets i dåvarande Sovjetunionen.

Författaren Bengt Börjeson (1932-2012) har hämtat inspiration till romanen från sin professionella gärning. Bengt Börjeson fick genom sin omfattande akademiska karriär exceptionella inblickar i den akademiska världen och i universitetslärares villkor. Under de sista 15 åren av sitt liv var han verksam som professor i socialt arbete vid Ersta Sköndal högskola.

Bengt Börjeson hade också tack vare ett mångårigt samarbete med ryska läkare, psykologer och socialarbetare betydande kunskaper om barnhemsbarnens situation i de postkommunistiska staterna. Författarens engagemang i denna fråga blev på sätt och vis en förlängning av hans arbete vid Barnbyn Skå, där han var chef 1971-1981.