.
Verkställbarhet av beslut om lov. SOU 2018:86
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Verkställbarhet av beslut om lov. SOU 2018:86

Delbetänkande från Översiktsplaneutredningen (N 2017:02)

22000

220 kr (exkl. moms)

Verkställbarhet av beslut om lov. SOU 2018:86

Verkställbarhet av beslut om lov. SOU 2018:86

  • Utgivare: Näringsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 248
  • Utgiven: 2018
  • ISBN/Best.nr: 978-913824882-9
  • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Taggar:

Om publikationen

Utredningen bedömer att det är av stor vikt för effektiviteten i byggprocessen att byggherren har möjlighet att påbörja byggnadsarbeten omedelbart efter att byggnadsnämnden har gett lov och startbesked. Samtidigt skulle en sådan reform enligt utredningen inte påverka risken för skador på natur- och kulturvärden mer än marginellt. Förslaget innebär att den nuvarande tidsfristen om fyra veckor slopas.

Särskild utredare: Inger Holmqvist

Köp utredningen och ta del av analyser och förslag!