Verksamma insatser mot brott?
Finansdepartementet

Verksamma insatser mot brott?

18200

182 kr

Författare:
Mikael Priks
Det är centralt att orsakssambanden mellan rättspolitiska åtgärder, t.ex. skärpta straff, och brottslighet klarläggs. Utan denna kunskap är det svårt att bedöma den samhällsekonomiska lönsamheten, dvs. att jämföra nyttan och kostnaden, av olika insatser. I rapporten undersöks hur verksamma skärpta straff eller åtgärder som ökar upptäcktsrisken är mot brottslighet. För att kunna uttala sig om dessa effekter är att de nödvändigt att de kausala sambanden utreds. Rapporten fokuserar därför på studier som utnyttjar s.k. naturliga experiment som grund för den empiriska analysen.
Rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). ESO ligger under Finansdepartementet.
Produktdetaljer: