Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under helåret 2015 och första halvåret 2016. Skr. 2016/17:11
Utrikesdepartementet

Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under helåret 2015 och första halvåret 2016. Skr. 2016/17:11

7600

76 kr

Regeringens redogörelse.
Produktdetaljer: