Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under andra halvåret 2016 och helåret 2017. Skr. 2017/18:136
Utrikesdepartementet

Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under andra halvåret 2016 och helåret 2017. Skr. 2017/18:136

7600

76 kr (exkl. moms)

Behandlar t.ex. utvecklingen i OSSE under andra halvåret 2016 och helåret 2017, svenskt fokus under perioden, val av generalsekreterare och chefer för de oberoende institutionerna, ministermöten, den rysk-ukrainska konflikten m.m.
Tryckt upplaga: