Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under andra halvåret 2013 och helåret 2014. Skr. 2014/15:67.
Utrikesdepartementet

Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under andra halvåret 2013 och helåret 2014. Skr. 2014/15:67.

7600

76 kr (exkl. moms)

Regeringen redogör för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under andra halvåret 2013 och helåret 2014.
Tryckt upplaga: