Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2015 och första halvåret 2016. Skr. 2016/17:12
Utrikesdepartementet

Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2015 och första halvåret 2016. Skr. 2016/17:12

7600

76 kr (exkl. moms)

Regeringens redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m.
Tryckt upplaga: