Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2016 och helåret 2017. Skr. 2017/18:139
Utrikesdepartementet

Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2016 och helåret 2017. Skr. 2017/18:139

7600

76 kr

I skrivelsen redogör regeringen för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2016 och helåret 2017.
Produktdetaljer: