.
Venture capital-investeringar
  • Associationsrätt
  • Bank- och finansmarknadsrätt

Venture capital-investeringar

Kim Bergman, Mikael Moreira

En praktisk vägledning

Produkt-id: 8157112402219
ID: P000045271
Venture capital-investeringar
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Venture capital-investeringar – en praktisk vägledning är en handbok som riktar sig såväl till advokater och bolagsjurister som till entreprenörer och investerare som vill få en större förståelse för investeringsprocessen inom venture capital ur ett legalt och kommersiellt perspektiv. Boken ger dels en överblick över venture capital-branschen och dess aktörer, dels en mer ingående redogörelse för processen för privata tillväxtbolags kapitalanskaffning. Beskrivningen av processen kompletteras med avtalsanalys, konkreta exempel, samt vägledning kring rådande marknadspraxis inom venture capital-investeringar i Sverige. Förhållandet mellan entreprenören och investeraren är utgångspunkten genom samtliga kapitel för att återspegla dess centrala roll i investeringsprocessen och framgent under bolagets kommande resa.

Boken innehåller även bilagda exempeldokument som kan användas i samband med att ett tillväxtbolag ska anskaffa kapital från en venture capital-investerare.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139315087.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"P000045271", "primary"=>"false", "verkid"=>"55447635360DE8AA85258195002FBE442", "subject_areas"=>["Associationsrätt", "Bank- och finansmarknadsrätt"], "subjects"=>["Associationsrätt", "Bank- och finansmarknadsrätt"], "subtitle"=>"En praktisk vägledning", "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"0802", "id"=>"5530F60E7AC618EFC125818E00464747", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Kim", "lastname"=>"Bergman"}, {"contact_id"=>"0770", "id"=>"50AB4FB467D57AC1C125818E004631F3", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Mikael", "lastname"=>"Moreira"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"

Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2023.

", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"2", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2023", "publicerat_datum"=>"2023-05-31", "publicerat_timestamp"=>1685491200, "marclass"=>"BRONZE TITLE"}