.
Venture capital-investeringar
  • Associationsrätt
  • Bank- och finansmarknadsrätt

Venture capital-investeringar

Kim Bergman, Mikael Moreira

En praktisk vägledning

Planerad utgivning under juni 2023.
66900

669 kr (exkl. moms)

Venture capital-investeringar

Venture capital-investeringar

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Venture capital-investeringar – en praktisk vägledning är en handbok som riktar sig såväl till advokater och bolagsjurister som till entreprenörer och investerare som vill få en större förståelse för investeringsprocessen inom venture capital ur ett legalt och kommersiellt perspektiv. Boken ger dels en överblick över venture capital-branschen och dess aktörer, dels en mer ingående redogörelse för processen för privata tillväxtbolags kapitalanskaffning. Beskrivningen av processen kompletteras med avtalsanalys, konkreta exempel, samt vägledning kring rådande marknadspraxis inom venture capital-investeringar i Sverige. Förhållandet mellan entreprenören och investeraren är utgångspunkten genom samtliga kapitel för att återspegla dess centrala roll i investeringsprocessen och framgent under bolagets kommande resa.

Boken innehåller även bilagda exempeldokument som kan användas i samband med att ett tillväxtbolag ska anskaffa kapital från en venture capital-investerare.