Vem vårdar bäst? ESO-rapport 2019:8
Finansdepartementet

Vem vårdar bäst? ESO-rapport 2019:8

En ESO-rapport om svensk sjukhusvård i ett jämförande perspektiv

18400

184 kr (exkl. moms)

Trots att flera utredningar under de senaste decennierna pekat på behovet av att bygga ut primärvården är Sveriges vårdsektor alltjämt mycket sjukhustung. I rapporten jämför Clas Rehnberg sjukhussektorn i ett antal europeiska länder i syfte att identifiera institutionella faktorer som kan ligga till grund för skillnader i de uppnådda resultaten. Genom att studera sjukhusvården i andra länder ger rapporten uppslag till alternativa sätt att organisera vården, samtidigt som positiva resultat från svensk sjukhusvård lyfts fram. Några av lärdomarna för Sverige är hur:

  • regleringar,
  • ersättningssystem och
  • anställningskontrakt utformas när vård kontrakteras ut.

I rapporten lyfts även fram behovet av en tydligare statlig roll i frågor som rör styrning av utbildning, investeringar och infrastruktur. Författaren Clas Rehnberg är professor i hälsoekonomi med fokus på hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation vid Karolinska Institutet.

Rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). ESO ligger under Finansdepartementet.

Tryckt upplaga: