Vem har ansvaret? SOU 2017:42
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Offentlig rätt

Vem har ansvaret? SOU 2017:42

Betänkande från Klimatanpassningsutredningen

55000

550 kr (exkl. moms)

Vem har ansvaret? SOU 2017:42

Vem har ansvaret? SOU 2017:42

  • Utgivare: Miljö- och energidepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 425
  • Utgiven: 2017
  • ISBN/Best.nr: 978-913824614-6
  • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Offentlig rätt
  • Taggar:

Om publikationen

Huvuduppdraget: att klarlägga ansvarsfördelningen mellan stat, kommun, landsting och andra för all mark och alla klimateffekter. Ansvarsfördelningen är beroende på vilken mark som avses, lagstiftningen är inte samma för exempelvis bebyggelse jämfört exempelvis med jordbruk eller skogsbruk. Utredningen har behövt avgränsa uppdraget till det område som benämns bebyggelse och byggnader.

Det är inte möjligt att nu på ett övergripande sätt förändra den gällande ansvarsfördelningen. Att exempelvis i efterhand lägga ett övergripande ansvar på kommunerna för den befintliga bebyggelsen framstår som omöjligt, särskilt med hänsyn till vad kostnaderna för varje kommun skulle uppgå till och hur finansieringen skulle ske. Utredningen lämnar i stället förslag som påbörjar arbetet med att minska riskerna för skador och som underlättar klimatanpassningen. Förslagen innebär sammantaget ett något utökat ansvar för kommunerna, men det ska ske med av statligt stöd.

Man föreslår att det införs ett uttryckligt krav mot kommunerna om att i översiktsplanen ange en analys om riskerna för översvämning, ras, skred och erosion för bebyggelse och byggnadsverk samt en strategi för hur dessa skador kan minskas eller förhindras.

Särskild utredare: Eva Eriksson
Köp utredningen och ta del av kompletta analyser och förslag!

Teckna stående order på SOU från Miljödepartementet!