Vem bryr sig?
  • barn
  • barnets rättigheter
  • Barnombudsmannen informerar
  • ungdomar
  • Årsrapport BI 2003:1

Vem bryr sig?

Rapport från barnens myndighet Barnombudsmannen 2003

16200

162 kr (exkl. moms)

Vem bryr sig?

Vem bryr sig?

Om boken

Barnombudsmannens årsrapport till regeringen. Huvudtemat är barns rätt att komma till tals.

Abonnera på Barnombudsmannens årsrapporter teckna stående order.