.
Vattenverksamhet
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Fastighetsrätt
 • Miljörätt

Vattenverksamhet

Agnes Larfeldt, Rolf Strömberg

Den rättsliga regleringen

74200

742 kr (exkl. moms)

Vattenverksamhet

Vattenverksamhet

Lagerstatus: Finns i lager
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Häftad bok
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 254
 • Utgiven: 2019
 • ISBN: 9789139017837
 • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Taggar: Fastighetsrätt, Miljörätt
 • Författare: Agnes Larfeldt, Rolf Strömberg

Om boken

Vattenrätten har sedan gammalt ansetts vara en tekniskt komplicerad lagstiftning. Genom miljöbalken har de äldre vattenrättsliga bestämmelserna samordnats med de miljörättsliga bestämmelserna, men i många delar återstår det äldre regelverket oförändrat. Detta har resulterat i delvis svåröverblickbara och svårtillämpade regleringar. Till detta kommer EU-rätten, som med tiden har fått en allt större betydelse på området. Sedan miljöbalkens tillkomst 1998 har det saknats en samlad redogörelse för vattenrätten. Denna bok avser att vara en sådan och är tänkt att fungera som ett stöd för den som arbetar praktiskt med vattenrättsliga frågor vid t.ex. tillståndsprövning och tillsyn av vattenverksamhet, men den riktar sig även till den som av andra skäl vill fördjupa sig i det juridiska ramverket. I boken redogörs för rättsläget den 1 januari 2019.