Vattentjänstlagen
Wolters Kluwer

Vattentjänstlagen

69100
Tryckt upplaga
Digital upplaga

691 kr

Författare:
Jörgen Qviström
I denna andra upplaga av Vattentjänstlagen beskrivs den nya instansordning som gäller från 2016, där Va-nämnden har avvecklats och ersatts av mark- och miljödomstolarna.Boken beskriver hur lagen om allmänna vattentjänster är kopplad till annan lagstiftning och presenterar systematiskt bl.a.· kommuners skyldigheter på området· rättsförhållanden· drift· inlösen· användning· avgifternas storlek· betalning· skadestånd· redovisningRättsläget har uppdaterats med hänsyn till tillämpningen av vattentjänstlagen.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 254
  • Utgiven: 2016
  • ISBN: 978-913911525-0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Jörgen Qviström
I denna andra upplaga av Vattentjänstlagen beskrivs den nya instansordning som gäller från 2016, där Va-nämnden har avvecklats och ersatts av mark- och miljödomstolarna.Boken beskriver hur lagen om allmänna vattentjänster är kopplad till annan lagstiftning och presenterar systematiskt bl.a.· kommuners skyldigheter på området· rättsförhållanden· drift· inlösen· användning· avgifternas storlek· betalning· skadestånd· redovisningRättsläget har uppdaterats med hänsyn till tillämpningen av vattentjänstlagen.
Målgrupp
Offentlig förvaltning, Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Ämnesområde: Miljörätt
  • Publicerad: 2016-05-12
  • Version: 2
  • ISBN: 978-913911525-0