.
Vattentjänstlagen
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Offentlig rätt
 • Miljörätt
 • Fastighetsrätt
 • Förvaltningsrätt

Vattentjänstlagen

Jörgen Qviström

En handbok

0
Vattentjänstlagen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Wolters Kluwer
 • Format: E-bok
 • Upplaga: 2
 • Utgiven: 2016
 • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Offentlig rätt
 • Taggar: Miljörätt, Fastighetsrätt, Förvaltningsrätt
 • Författare: Jörgen Qviström

Om boken

I denna andra upplaga av Vattentjänstlagen beskrivs den nya instansordning som gäller från 2016, där Va-nämnden har avvecklats och ersatts av mark- och miljödomstolarna.Boken beskriver hur lagen om allmänna vattentjänster är kopplad till annan lagstiftning och presenterar systematiskt bl.a.· kommuners skyldigheter på området· rättsförhållanden· drift· inlösen· användning· avgifternas storlek· betalning· skadestånd· redovisningRättsläget har uppdaterats med hänsyn till tillämpningen av vattentjänstlagen.