Vattenskyddsområden (7 kap. 21, 22 och 25 §§ miljöbalken), allmänna råd
Naturvårdsverket

Vattenskyddsområden (7 kap. 21, 22 och 25 §§ miljöbalken), allmänna råd

2500

25 kr (exkl. moms)

Ersätter allmänna råden 1990:15 - Grundvattentäkter.
Tryckt upplaga: