Varumärkeslagen
Norstedts Juridik

Varumärkeslagen

En kommentar

72300
Tryckt upplaga
Digital upplaga

723 kr (exkl. moms)

Författare:
Richard Wessman
Verket är en helt ny kommentar till varumärkeslagen, som trädde i kraft 1 juli 2011.

Europeisk och internationell varumärkesrätt har stor betydelse för tolkningen av varumärkeslagen. Denna kommentar ger vägledning och speglar de europeiska och internationella linjerna.

Det europeiska varumärkesdirektivet och EU-domstolens omfattande rättspraxis, i anslutning till direktivet, har medfört betydande förändringar. Även den europeiska varumärkesförordningen, med gemenskapsvarumärket, har bidragit till att skapa en helt ny varumärkesrättslig spelplan. Samtidigt har, på det internationella planet, TRIPS-avtalet, Madridprotokollet och Singaporekonventionen medfört förändringar.

2010 års varumärkeslag kan ses som ett led i denna anpassning och utveckling. Lagen innebär att de nya europeiska och internationella linjerna får en tydligare form i svensk lagstiftning, och varumärkeslagen bör förstås och tolkas mot bakgrund av denna utveckling.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Richard Wessman
Verket är en helt ny kommentar till varumärkeslagen, som trädde i kraft 1 juli 2011.

Europeisk och internationell varumärkesrätt har stor betydelse för tolkningen av varumärkeslagen. Denna kommentar ger vägledning och speglar de europeiska och internationella linjerna.

Det europeiska varumärkesdirektivet och EU-domstolens omfattande rättspraxis, i anslutning till direktivet, har medfört betydande förändringar. Även den europeiska varumärkesförordningen, med gemenskapsvarumärket, har bidragit till att skapa en helt ny varumärkesrättslig spelplan. Samtidigt har, på det internationella planet, TRIPS-avtalet, Madridprotokollet och Singaporekonventionen medfört förändringar.

2010 års varumärkeslag kan ses som ett led i denna anpassning och utveckling. Lagen innebär att de nya europeiska och internationella linjerna får en tydligare form i svensk lagstiftning, och varumärkeslagen bör förstås och tolkas mot bakgrund av denna utveckling.
Målgrupp
Juridiska
Digital upplaga: