.
Vårt gemensamma ansvar för unga som varken arbetar eller studerar. SOU 2018:11
  • Socialrätt
  • Skola och utbildning

Vårt gemensamma ansvar för unga som varken arbetar eller studerar. SOU 2018:11

Slutbetänkande från Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar

22000

220 kr (exkl. moms)

Vårt gemensamma ansvar för unga som varken arbetar eller studerar. SOU 2018:11

Vårt gemensamma ansvar för unga som varken arbetar eller studerar. SOU 2018:11

  • Utgivare: Utbildningsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 375
  • Utgiven: 2018
  • ISBN/Best.nr: 978-913824759-4
  • Ämnen: Socialrätt, Skola och utbildning
  • Taggar:

Om publikationen

Samordnaren har lämnat förslag och bedömningar utifrån det övergripande målet att bidra till att fler unga kvinnor och unga män ska kunna etablera sig i samhället.

Då många faktorer påverkar ungas livsvillkor, förutsättningar och möjligheter till etablering krävs flera åtgärder på olika nivåer för att förändring och förbättring ska kunna ske. Det handlar om allt från förbättrade insatser för enskilda individer, förändringar i regelverk, styrning och organisering av olika myndigheter och aktörer, till större samhällsförändringar.

Särskild utredare: Inger Ashing