.
Vårt framtida skattesystem. ESO-rapport 2020:7
 • Offentlig rätt
 • Ekonomi

Vårt framtida skattesystem. ESO-rapport 2020:7

En ESO-rapport med förslag på en genomgripande skattereform

22500

225 kr (exkl. moms)

Vårt framtida skattesystem. ESO-rapport 2020:7

Vårt framtida skattesystem. ESO-rapport 2020:7

 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Omfång: 260
 • Utgiven: 2021
 • ISBN/Best.nr: 978-913825105-8
 • Ämnen: Offentlig rätt, Ekonomi
 • Taggar:

Om publikationen

REGISTRERA DIN BESTÄLLNING SÅ LEVERERAR VI SÅ SNART VI KAN. Upplagan har sålt slut och tilltryck är på gång under slutet av januari el i februari.

Klas Eklund ser i sin rapport till ESO över skattesystemet utifrån ökad komplexitet och omvärldsförändringar och han menar att det är hög tid att åter ta ett helhetsgrepp om skattesystemet. Vilka möjligheter finns att:

 • förenkla,
 • göra det mer effektivt och
 • anpassa det till nutiden?

I sin genomgång av dagens skattesystem identifierar författaren olika problem, brister och – till och med – rena besynnerligheter. Utifrån kartläggningen presenterar han ett sammanhållet förslag till en skattereform. Väl medveten om svårigheten att presentera ett förslag som får brett gehör understryker Eklund vikten av att just se till helheten. Medborgarna möter skattesystemet i flera olika kapaciteter: som löntagare, bostadsägare, konsumenter, etc. och de flesta blir därför både vinnare och förlorare på en reform av hela systemet. Förslaget ska därför bedömas utifrån detta perspektiv, inte utifrån enskilda särintressen. Tillsammans med förslaget presenteras också beräkningar som ger vid handen att Eklunds förslag är statsfinansiellt neutralt, samtidigt som det gynnar såväl sysselsättning som tillväxt.

Författare: Klas Eklund

Rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). ESO ligger under Finansdepartementet.