.
Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring?

Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring?

Slutrapport i uppdraget ”Satsningen på fler poliser”

24800

248 kr (exkl. moms)

Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring?

Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring?

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Här kommer den fjärde rapporten om regeringens satsning på ökat antal poliser. Rapporten fokuserar på vad som kan ha stått i vägen för bättre utredningsresultat och vilkaförväntningar som är rimliga att ha på andelen personuppklarade brott.Rapporten består av fyra kapitel. Det första analyserar statistik över faktorer som kan förklara att personuppklaringen inte ökat trots satsningen. Det andra beskriver mångfalden i polisens arbetsuppgifter och väcker frågan om mer renodlade arbetsuppgifter skulle förbättra resultaten.Det tredje kapitlet redovisar ett försöksprojekt som Brå initierat hos polisen i Stockholm i syfte att få en bild av hur resultaten för personuppklaringen skulle kunna höjas. I det sista kapitlet jämförs personuppklaringen i Sverige med ett antal andra länder i Europa.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.