Varför drabbas kvinnor oftare av oro, ångest och depression?
Statens folkhälsoinstitut

Varför drabbas kvinnor oftare av oro, ångest och depression?

5000

50 kr (exkl. moms)

I denna rapport sammanställs kunskapen om orsakerna till varför oro, ångest och depression är betydligt vanligare hos kvinnor än hos män.

Oro, ångest och depression är bland de främsta folkhälsoproblemen, både bland barn och vuxna, och kunskap om könsskillnaderna är viktig för dem som är inblandade i preventivt eller behandlande arbete på området.