.
Vårdnadsöverflyttningar
  • Socialrätt

Vårdnadsöverflyttningar

Tomas Törnqvist

– till förälder, tillfällig vårdnadshavare eller särskilt förordnad vårdnadshavare

Produkt-id: 7404422103206
ID: S-E64A5B0D227CF4EC85258344004CAE
Vårdnadsöverflyttningar
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Boken behandlar vårdnadsöverflyttningar inom socialtjänsten. Inte bara de vanligaste fallen när ett barn har rotat sig i ett familjehem och betraktar det som sitt eget, utan också när föräldrar brustit i omsorgen om barnet, har varaktiga förhinder att utöva vårdnaden eller ska återfå den. Boken berör också vårdnadsöverflyttningar när en eller båda föräldrarna har avlidit eller när en särskilt förordnad vårdnadshavare ska entledigas.

Vårdnadsöverflyttningar vid föräldrars omsorgssvikt diskuteras särskilt. Mycket talar för att socialnämnderna bör överväga fler vårdnadsöverflyttningar i stället för att bereda barnet vård med stöd av LVU.

Syftet är inte att ersätta andra handböcker på området. Boken utgör i stället ett komplement genom att redovisa förarbeten, lagar, föreskrifter, rättsfall samt uttalanden av JO.

Målgruppen är arbetsledare inom socialtjänsten, socionomer, jurister och andra yrkesgrupper som samverkar med socialtjänsten i familjerättsliga frågor.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139117056.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"S-E64A5B0D227CF4EC85258344004CAE", "primary"=>"false", "oldfidoid"=>"S-E64A5B0D227CF4EC85258344004CAE14", "verkid"=>"E64A5B0D227CF4EC85258344004CADB01", "subject_areas"=>["Socialrätt"], "subjects"=>["Socialrätt"], "subtitle"=>"– till förälder, tillfällig vårdnadshavare eller särskilt förordnad vårdnadshavare", "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"2026", "id"=>"CT000002026", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Tomas", "lastname"=>"Törnqvist"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"

Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2022.

\n\n

", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139316947", "courselitterature"=>"true", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2022", "publicerat_datum"=>"2022-08-01", "publicerat_timestamp"=>1659312000, "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}