.
Vårdnadsöverflyttningar
  • Socialrätt

Vårdnadsöverflyttningar

Tomas Törnqvist

– till förälder, tillfällig vårdnadshavare eller särskilt förordnad vårdnadshavare

37500

375 kr (exkl. moms)

Vårdnadsöverflyttningar

Vårdnadsöverflyttningar

Lagerstatus: Finns i lager
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 114
  • Utgiven: 2022
  • ISBN: 9789139117056
  • Ämnen: Socialrätt
  • Taggar:
  • Författare: Tomas Törnqvist

Om boken

Boken behandlar vårdnadsöverflyttningar inom socialtjänsten. Inte bara de vanligaste fallen när ett barn har rotat sig i ett familjehem och betraktar det som sitt eget, utan också när föräldrar brustit i omsorgen om barnet, har varaktiga förhinder att utöva vårdnaden eller ska återfå den. Boken berör också vårdnadsöverflyttningar när en eller båda föräldrarna har avlidit eller när en särskilt förordnad vårdnadshavare ska entledigas.

Vårdnadsöverflyttningar vid föräldrars omsorgssvikt diskuteras särskilt. Mycket talar för att socialnämnderna bör överväga fler vårdnadsöverflyttningar i stället för att bereda barnet vård med stöd av LVU.

Syftet är inte att ersätta andra handböcker på området. Boken utgör i stället ett komplement genom att redovisa förarbeten, lagar, föreskrifter, rättsfall samt uttalanden av JO.

Målgruppen är arbetsledare inom socialtjänsten, socionomer, jurister och andra yrkesgrupper som samverkar med socialtjänsten i familjerättsliga frågor.