.
Vårdnadshavare i förhör och huvudförhandling

Vårdnadshavare i förhör och huvudförhandling

En studie av deras närvaro och betydelse för unga misstänktas rättsprocesser

18800

188 kr (exkl. moms)

Vårdnadshavare i förhör och huvudförhandling

Vårdnadshavare i förhör och huvudförhandling

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

Föräldrar och andra vårdnadshavare kan spela en viktig roll för unga personer som utreds för brott av polis och som ställs inför rätta. Deras närvaro kan också påverka rättsprocessen. I denna rapport från Brottsförebyggande rådet undersöks vårdnadshavarens närvaro i rättsprocessen och deras betydelse för såväl de unga som för rättsprocessen utifrån två centrala situationer: polisförhör och huvudförhandling.

Undersökningen baseras på en genomgång av Polisens förundersökningsprotokoll, enkäter samt intervjuer med professionella aktörer och unga som dömts för brott. Professionella aktörer som tillfrågats om sina erfarenheter är domare, advokater, poliser och socialtjänsthandläggare.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.