.
Vårdnad, boende och umgänge
  • Familjerätt
  • Socialrätt

Vårdnad, boende och umgänge

Mats Sjösten

samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser

0
Vårdnad, boende och umgänge
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Vårdnad, boende och umgänge behandlar mycket utförligt reglerna i 6 och 21 kap. föräldrabalken. Efter en historisk tillbakablick behandlas bland annat• barnets bästa, barnets grundläggande rättigheter och behov samt barnets rätt att komma till tals,• vårdnaden i olika situationer och bedömningsgrunder angående vårdnadshavare,• vem barnet ska bo tillsammans med och barnets rätt till umgänge,• vårdnaden i särskilda fall, samarbetssamtal och föräldrars avtal,• vårdnadens utövande,• förfarandet i mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge, samt• förfarandet i ärenden om verkställighet.Vårdnad, boende och umgänge riktar sig till alla som i sin yrkesutövning handlägger frågor inom dessa områden och är avsedd att vara en praktisk hjälp i arbetet. Verket vänder sig även till andra som vill ta del av reglerna i föräldrabalken om vårdnad, boende, umgänge och verkställighet.