Vårdnad, boende och umgänge
Norstedts Juridik

Vårdnad, boende och umgänge

samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Juno beroende på abonnemang.

Författare:
Mats Sjösten
Vårdnad, boende och umgänge behandlar mycket utförligt reglerna i 6 och 21 kap. föräldrabalken. Efter en historisk tillbakablick behandlas bland annat• barnets bästa, barnets grundläggande rättigheter och behov samt barnets rätt att komma till tals,• vårdnaden i olika situationer och bedömningsgrunder angående vårdnadshavare,• vem barnet ska bo tillsammans med och barnets rätt till umgänge,• vårdnaden i särskilda fall, samarbetssamtal och föräldrars avtal,• vårdnadens utövande,• förfarandet i mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge, samt• förfarandet i ärenden om verkställighet.Vårdnad, boende och umgänge riktar sig till alla som i sin yrkesutövning handlägger frågor inom dessa områden och är avsedd att vara en praktisk hjälp i arbetet. Verket vänder sig även till andra som vill ta del av reglerna i föräldrabalken om vårdnad, boende, umgänge och verkställighet.
Digital utgåva:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Publicerad: 2020
  • Version: 5
  • ISBN: 9789139311287
  • Ämnen: Sociala frågor, Straffrätt & Rättsväsen