.
Vårdnad, boende och umgänge
 • Familjerätt
 • Socialrätt

Vårdnad, boende och umgänge

Mats Sjösten

samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser

81700

817 kr (exkl. moms)

Vårdnad, boende och umgänge

Vårdnad, boende och umgänge

Lagerstatus: Print on Demand - Trycks vid beställning
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Inbunden bok
 • Upplaga: 5
 • Omfång: 458
 • Utgiven: 2020
 • ISBN: 9789139021070
 • Ämnen: Familjerätt, Socialrätt
 • Taggar:
 • Författare: Mats Sjösten

Om boken

Vårdnad, boende och umgänge behandlar mycket utförligt reglerna i 6 och 21 kap. föräldrabalken. Boken kan läsas från pärm till pärm eller användas för att söka svaret på en särskild fråga. Efter en historisk tillbakablick behandlas bland annat• barnets bästa, barnets grundläggande rättigheter och behov samt barnets rätt att komma till tals,• vårdnaden i olika situationer och bedömningsgrunder angående vårdnadshavare,• vem barnet ska bo tillsammans med och barnets rätt till umgänge,• vårdnaden i särskilda fall, samarbetssamtal och föräldrars avtal,• vårdnadens utövande,• förfarandet i mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge, samt• förfarandet i ärenden om verkställighet.Boken har blivit ett standardverk. I denna femte upplaga behandlas många nya frågeställningar inom samtliga områden. Samtliga kapitel har varit föremål för uppdateringar och omarbetningar. Nya avsnitt har tillkommit i olika frågor. En stor mängd nya domstolsavgöranden och dess påverkan på praxis analyseras. Vårdnad, boende och umgänge riktar sig till alla som i sin yrkesutövning handlägger frågor inom dessa områden och är avsedd att vara en praktisk hjälp i arbetet. Den vänder sig även till andra som vill ta del av reglerna i föräldrabalken om vårdnad, boende, umgänge och verkställighet.