.
Vårdnad, boende och umgänge
  • Familjerätt
  • Socialrätt
  • Sociala frågor

Vårdnad, boende och umgänge

Mats Sjösten

samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser

Planerad utgivning under augusti 2024.
71700

717 kr (exkl. moms)

Vårdnad, boende och umgänge

Vårdnad, boende och umgänge

  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 6
  • ISBN: 9789139025290
  • Ämnen: Familjerätt, Socialrätt
  • Taggar: Sociala frågor
  • Författare: Mats Sjösten

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Vårdnad, boende och umgänge behandlar mycket utförligt reglerna om dessa frågor i 6 och 21 kap. föräldrabalken. Boken kan läsas från pärm till pärm eller användas för att söka svaret på en särskild fråga.

Efter en historisk tillbakablick behandlas bland annat
• barnets bästa, barnets grundläggande rättigheter och behov,
riskbedömningar, umgänge vid skyddat boende samt barnets rätt
att framföra sina åsikter och få dessa beaktade,
• vårdnaden i olika situationer och bedömningsgrunder angående
vårdnadshavare,
• vem barnet ska bo tillsammans med,
• barnets rätt till umgänge,
• vårdnaden i särskilda fall, samarbetssamtal och föräldrars avtal,
• vårdnadens utövande,
• förfarandet i mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge, samt
• förfarandet i ärenden om verkställighet.

Boken har blivit ett standardverk. I denna sjätte upplaga behandlas många nya frågeställningar inom samtliga områden. Samtliga kapitel har varit föremål för uppdateringar och omarbetningar. Nya avsnitt har tillkommit i olika frågor. En stor mängd nya domstolsavgöranden och dess påverkan på praxis analyseras.

Vårdnad, boende och umgänge riktar sig till alla som i sin yrkesutövning handlägger frågor inom dessa områden och är avsedd att vara en praktisk hjälp i arbetet. Den vänder sig även till andra som vill ta del av reglerna i föräldrabalken om vårdnad, boende, umgänge och verkställighet.