Vårdetisk spegel
Ersta Sköndal högskola

Vårdetisk spegel

21500

215 kr (exkl. moms)

Inom få andra verksamheter ställs yrkesutövarna inför så många och krävande val!

Var står vårdetiken idag? Antologin speglar något av den mångfald som utmärker dagens forskning i vårdetik och är skriven av vårdetikforskare som har vitt skilda utgångspunkter för sina resonemang. Bjuder in läsaren till egna reflektioner över autonomibegreppet i vårdsammanhang.

Exempel på kapitelrubriker: Respekt för patientens autonomi - i klinik och forskning, Hälsa som medicinens mål, Vårdetik och det goda livet.

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Ersta Sköndal högskola
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 120
  • Utgiven: 2008
  • ISBN/Best.nr: 978-913832453-0
  • Ämnen: Arbetsliv, Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning, Sociala frågor