Vårdetisk spegel
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Hälsa och sjukvård
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt

Vårdetisk spegel

21500

215 kr (exkl. moms)

Vårdetisk spegel

Vårdetisk spegel

 • Utgivare: Ersta Sköndal högskola
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 120
 • Utgiven: 2008
 • ISBN/Best.nr: 978-913832453-0
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Hälsa och sjukvård, Offentlig rätt, Socialrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Inom få andra verksamheter ställs yrkesutövarna inför så många och krävande val!

Var står vårdetiken idag? Antologin speglar något av den mångfald som utmärker dagens forskning i vårdetik och är skriven av vårdetikforskare som har vitt skilda utgångspunkter för sina resonemang. Bjuder in läsaren till egna reflektioner över autonomibegreppet i vårdsammanhang.

Exempel på kapitelrubriker: Respekt för patientens autonomi - i klinik och forskning, Hälsa som medicinens mål, Vårdetik och det goda livet.