Värdet av förmån av fri kost att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2002 och vid 2003 års taxering, föreskrifter
Riksskatteverket

Värdet av förmån av fri kost att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2002 och vid 2003 års taxering, föreskrifter

2000

20 kr (exkl. moms)

Prenumerera på RSV Skatt
Produktdetaljer: