Värdet av förmån av fri kost att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2001 och vid 2002 års taxering, föreskrifter
Riksskatteverket

Värdet av förmån av fri kost att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2001 och vid 2002 års taxering, föreskrifter

1920

19 kr (exkl. moms)

Prenumerera på RSV Skatt