Värdet av förmån av fri kost att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2000 samt vid 2001 års taxering, föreskrifter
Riksskatteverket

Värdet av förmån av fri kost att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2000 samt vid 2001 års taxering, föreskrifter

1840

18 kr

Prenumerera på RSV Skatt
Produktdetaljer: