Värdet av förmån av fri kost att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 1999 samt vid 2000 års taxering, föreskrifter
Riksskatteverket

Värdet av förmån av fri kost att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 1999 samt vid 2000 års taxering, föreskrifter

1770

18 kr

Produktdetaljer: