Värdet av förmån av bostad som är belägen här i riket och inte är semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2000, föreskrifter
Riksskatteverket

Värdet av förmån av bostad som är belägen här i riket och inte är semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2000, föreskrifter

1840

18 kr

Prenumerera på SKV Skatt
Produktdetaljer: