Värdet av förmån av bostad som är belägen här i landet och inte är semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2004, föreskrifter
Riksskatteverket

Värdet av förmån av bostad som är belägen här i landet och inte är semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2004, föreskrifter

3500

35 kr (exkl. moms)

Prenumerera på SKV Skatt
Produktdetaljer: