Värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2008, föreskrifter
Skatteverket

Värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2008, föreskrifter

6000

60 kr

Prenumerera på SKV Skatt
Produktdetaljer: