Värderingen vid förenklad fastighetstaxering av hyreshusenheter 2004, föreskrifter
Riksskatteverket

Värderingen vid förenklad fastighetstaxering av hyreshusenheter 2004, föreskrifter

2500

25 kr (exkl. moms)

I kraft 1 juli 2003.

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.
Produktdetaljer: