Värderingen vid fastighetstaxering, omtryckta föreskrifter
Riksskatteverket

Värderingen vid fastighetstaxering, omtryckta föreskrifter

5040

50 kr (exkl. moms)

Ändringar i 4 kap. 13 §. Bilaga 2 upphör att gälla.

Prenumerera på RSV Skatt
Produktdetaljer: