Värderingen vid fastighetstaxering, ändrade föreskrifter
Riksskatteverket

Värderingen vid fastighetstaxering, ändrade föreskrifter

2100

21 kr (exkl. moms)

Bilaga 3 enligt

RSFS 2000:9 upphör att gälla fr.o.m. 1 november 2002.

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.