Värderingen vid fastighetstaxering, ändrade föreskrifter
Riksskatteverket

Värderingen vid fastighetstaxering, ändrade föreskrifter

2500

25 kr

Upph. 2 kap. 2 och 6-9 §§ den 1 juli 2003.

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.
Produktdetaljer: