Värderingen vid allmän fastighetstaxering av småhusenheter 2003, föreskrifter
Riksskatteverket

Värderingen vid allmän fastighetstaxering av småhusenheter 2003, föreskrifter

3160

32 kr

Upph. 3 kap. i RSFS 1987:24. I kraft 1 juli 2002.

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.
Produktdetaljer: