Värderingen vid allmän fastighetstaxering av lantbruksenheter 2005, föreskrifter
Skatteverket

Värderingen vid allmän fastighetstaxering av lantbruksenheter 2005, föreskrifter

4800

48 kr (exkl. moms)

I kraft 1 januari 2005. Upph. 4 kap. och bilagorna 4-10 i RSFS 1987:24, omtryckt i RSFS 2000:9.

Prenumerera på SKV Skatt med samtliga författningar från Skatteverket.